Journal Article

 

Rosàs Tosas, Mar. Performativitat i aporia derridianes en la creació del món segons Hasday Cresques

Public Deposited

Downloadable Content

Download PDF

Relationships

Items